Podcast: Koučink v přírodě má smysl Spotify | Apple | Google

Poslechněte si podcast se mnou: Koučink v přírodě má smysl na Spotify | Apple podcasts | Google podcasts

O mně

Jsem life koučka a lektorka, autorka metody GOkoučinku. Podpořím vás ve své jedinečnosti a budování zdravého sebevědomí.

Pomůžu vám JÍT SVOU CESTOU.

Se mnou si ujasníte svou životní situaci, hodnoty a priority a nastavíte ty správné cíle. 

Při spolupráci můžete těžit z mé více než ​20leté podnikatelské praxe​, v níž jsem uplatňovala svou přirozenou ​empatii​, ​schopnost lidem nezaujatě naslouchat, upřímný zájem ​o člověka, ale i smysl pro humor. Koučink mě oslovil natolik, že jsem jej začala využívat nejen v rámci mé manažersko-podnikatelské role, ale začlenila jsem jej i do běžného života. Díky tomu vím, že i vy můžete ​snáze a rychleji ​dosahovat svých ​cílů​ a šetřit čas ​i drahocennou ​energii.

Pracuji profesionálně

Absolvovala jsem koučovací výcviky individuálního i týmového koučinku podle standardů ICF, dále výcviky neurolingvistického programování (NLP), kde jsem dosáhla úrovně Master. Neustále na sobě pracuji a dále se vzdělávám. S klienty pracuji také formou zážitkové metody ​GOkoučinku​, kterou jsem vytvořila.

Od roku 2016 jsem členkou ICF (Mezinárodní federace koučů), největší a nejrespektovanější organizace v koučovací profesi na světě.

Rozumím vaší situaci

Při práci s klienty vycházím ze svého vzdělání, praxe, ale i vlastních zkušeností. Moc dobře vím, jaké to je, když neznáte své poslání, baví vás spousta věcí, ale nevíte v čem byste mohla vynikat, jakým směrem se vydat. Sama jsem byla mnohokrát pod velkým tlakem a ve stresu. Chtěla jsem stihnout spoustu věcí a úkolů, ale trvalo mi to nesmírně dlouho.

Mívala jsem pocit, že jsem na všechno sama,že nikdo neodvede práci tak dobře jako já,neuměla jsem si říct o pomoc. Vnímala jsem okolí i své blízké často negativně a obviňovala je ze svých neúspěchů a neschopnosti. Výsledkem byl jen nekvalitní spánek, přibírání na váze​ a stále větší frustrace

Koučovací přístup jsem zavedla do každodenního života

Umím si mnohem ​lépe organizovat čas​, ​pracovat s emocemi​, lépe ​vyjadřovat své potřeby​, mnoho věcí ​delegovat​, umím lépe rozlišit ​prioritu úkolů​,
ale také se nestresovat​, když se něco hned nepovede.

Můj život je teď mnohem jednodušší a radostnější.

Jestli to chcete také zažít, pojďte do toho se mnou. Vážně to stojí za to!

Chci s Janou jít svou cestou