Podcast: Koučink v přírodě má smysl Spotify | Apple | Google

Poslechněte si podcast se mnou: Koučink v přírodě má smysl na Spotify | Apple podcasts | Google podcasts

Sbírej CCE, brzy budeš PCC

11. 1. 2021 | Koučink

Dovedu si představit výraz mnoha z vás po přečtení tohoto titulku. A dost možná se vám k tomu ještě vybavila melodie a text písničky Ivana Mládka o ČVUT, OPBH, ČSAD nebo TBC.

Je to jako v každém jiném oboru. I v koučování existuje řada zkratek. Těm rozumíme my koučové a pak ještě zpravidla pár lidí z korporátů. Koučink se ale postupně dostává do širšího povědomí, přibývá i jeho konzumentů v soukromé sféře, a tak považuji za vhodné „naše“ zkratky světu trochu přiblížit, vysvětlit.
Rozhodla jsem se proto napsat malý seriál článků, v nichž se tímto tématem budu zabývat. A jelikož se to týká zejména oblasti certifikace koučů, bude první z nich zaměřen právě na toto téma.
Ale pojďme to vzít hezky po pořádku.

Co je to ICF?

Jde o zkratku anglického názvu “International Coaching Federation”, což je největší profesní organizace na světě, která sdružuje profesionální kouče. Také ale vytváří a akredituje specifické vzdělávací koučovací programy, podporuje kouče v jejich trvalém vzdělávání a rozvoji, pořádá řadu akcí na podporu osvěty koučování a uděluje již zmíněné certifikace.

Tato organizace nastavila vysokou úroveň profesních standardů, a tím i služeb poskytovaných jejími členy, čímž zásadně přispívá ke kultivaci koučovacího prostředí. O normách, které ICF vydala, a jimiž se profesionální koučové po celém světě řídí, ještě bude řeč v samostatném článku.

V roce 2020 ICF oslavila krásné výročí – 25. let od svého založení.

Certifikace kouče

Kdo je certifikovaným koučem podle standardů ICF? Poznáte to podle trojpísmenné zkratky, kterou bude za svým jménem kouč uvádět.

Existují celkem tři certifikační stupně kouče:

ACC – Associated Certified Coach
PCC – Professional Certified Coach
MCC – Master Certified Coach

Pro každý z uvedených certifikačních stupňů platí konkrétní a přísné požadavky týkající se vzdělání kouče, jeho koučovacích zkušeností, dovedností, pochopení a schopnosti aplikovat jednotlivé kompetence stanovené ICF.

Z výše uvedeného vyplývá, že stát se profesionálním koučem, který ctí tyto standardy a vystupuje v souladu s nimi, je prestižní záležitost, ale i závazek. Na dalších řádcích vás podrobněji seznámím s tím, co všechno musí kouč pro udělení jednotlivých certifikačních stupňů splňovat.

ACC – Associated Certified Coach

 • první certifikační stupeň 
 • kouč prokázal příslušné koučovací vzdělání v minimálním rozsahu 60 hodin specifického koučovacího tréninku
 • kouč absolvoval minimálně tříměsíčního mentorský program s mentorem uznaným ICF, který je také držitelem alespoň ACC certifikace
 • kouč prokázal koučovací praxi v minimálním rozsahu 100 odkoučovaných hodin, kdy minimálně 70 z těchto hodin bylo placených (kouč může při různých příležitostech poskytnout svůj čas pro bono)
 • nejméně 25 hodin koučinku musí proběhnout během 24 měsíců, předcházejících podání žádosti o tento stupeň certifikace
 • kouč doložil k žádosti zvukový záznam ukázkové koučovací hodiny, a to s jeho přesným přepisem
 • kouč úspěšně vykonal zkoušku – test, jímž potvrdil své koučovací dovednosti a znalost příslušných kompetencí (pozn.autora: kompetencemi se budeme zabývat podrobněji v navazujících kapitolách seriálu)

PCC – Professional Certified Coach

 • druhý certifikační stupeň 
 • kouč prokázal příslušné koučovací vzdělání v minimálním rozsahu 125 hodin specifického koučovacího tréninku
 • kouč prokázal absolvování mentorského programu, resp. 10 hodin s mentorem uznaným ICF, který je také držitelem PCC nebo MCC certifikace
 • kouč prokázal koučovací praxi v minimálním rozsahu 500 odkoučovaných hodin, kdy minimálně 440 z těchto hodin bylo placených (kouč může při různých příležitostech poskytnout svůj čas pro bono)
 • nejméně 50 hodin koučinku musí proběhnout během 24 měsíců, předcházejících podání žádosti o tento stupeň certifikace
 • kouč prokázal, že poskytl své koučovací služby již minimálně 25 klientům
 • kouč doložil k žádosti zvukový záznam ukázkové koučovací hodiny, a to s jeho přesným přepisem
 • kouč úspěšně vykonal zkoušku – test, jímž potvrdil své koučovací dovednosti

MCC – Master Certified Coach

 • třetí certifikační stupeň
 • kouč prokazuje příslušné koučovací vzdělání v minimálním rozsahu 200 hodin
 • kouč musí absolvovat alespoň tříměsíčního mentorský program s mentorem uznaným ICF, který je také držitelem MCC certifikace
 • kouč prokazuje koučovací praxi v minimálním rozsahu 2500 odkoučovaných hodin
 • kouč musí být v dané situace držitelem PCC certifikace
 • kouč dokládá dva zvukové záznamy koučování s písemnými přepisy
 • kouč úspěšně vykonal zkoušku – test, jímž potvrdil své koučovací dovednosti a znalost příslušných kompetencí (pozn.autora: kompetencemi se budeme zabývat podrobněji v navazujících kapitolách seriálu)

Aby to nebylo tak jednoduché, výše jsou popsány nejčastější způsoby postupu žádostí o certifikace. Až na žádost o certifikaci pro MCC, existuje ještě pár výjimek.

O tom ale až v 2. části seriálu.

zpracováno podle www.coachfederation.org